”Politik kan være kompromisløs, men også nytænkende”

Set fra min plads er der rigtig mange emner at tage fat i. Og som er emner der berører danskernes hverdag. Det er de økonomiske forhold. Det er Klimakrisen. Og ikke mindst hele sundhedsvæsenet.

Men under dette ligger rigtig mange områder som vi kan og skal tage fat i i min optik. Blandt andet forholdet til flygtninge og indvandrere. Forholdet til de danske kerneværdier og generelt forholdt til os som danskere.
 
Jeg stiller op til Folketinget fordi jeg tror på, at vi stadig har en kamp der skal kæmpes og nogle ting vi skal have gennemført. Jeg ønsker at bidrage positivt til samfundet ved at gøre en forskel for de svageste. De må ikke blive glemt. Jeg har valgt at gå ind i politik fordi jeg vil udrette noget. Drive frem. Sætte noget i verden. Sætte mit præg på tingene. Gøre en forskel.
   
Min baggrund er både som dansk-iraner, uddannet sygeplejerske, akademiker, politiker,
menneskerettighedsforkæmper, medlem af FN forbundets hovedbestyrelse og medlem af “kommissionen for den glemte kvindekamp “. Jeg er udpeget af Udlændinge- og integrationsminister til Det Nationale
Integrationsråd der rådgiver ministeren om spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark.   
 
Jeg er formand for, og stifter af foreningen Nour, som består af ressourcestærke etniske kvinder som kæmper for kvinderettigheder og mod negativ social kontrol. Det handler om at ingen skal leve med negativ social kontrol og at det virker at bryde tabuer.
 
Jeg er handlingsorienteret og viser mod til at turde. Og så bruger jeg pennen som mit våben når jeg skriver kritiske debatindlæg – primært mod kvindeundertrykkelse i muslimske miljøer. Mit budskab er, at en piges krop og sind er hendes egen – og ikke familiens ejendom.
 
Jeg er stolt mor til to sønner.  
 
Jeg er kommet til Danmark som flygtning fra Iran. Jeg kender til religiøs undertrykkelse og mangel på frihed. Det ønsker jeg aldrig at opleve igen, og jeg ønsker aldrig at se noget sådant i Danmark. Mit budskab er klart: Jeg står 100 procent på den undertrykte kvindes side.

Og jeg vil kæmpe for det, med alt hvad jeg kan.

Læs mere om min politik her

Deltag i debatten online

[ff id="2"]